Wstępniak

Oto jeszcze jedna strona jeszcze jednego szalo­nego infor­matyka. Trochę tu linków obowiąz­kowych dla komputero­wego maniaka, kilka tech­nicznych opisów i różne drobne pchełki wrzucane bez okazji.

Engineers are people who love to solve problems. They love solving problems so much, that, given no problems at all, they will invent some to solve.

Not-a-blog

Atom

(I mostly tweet/toot these days).

Artykuły

Ot, takie rzeczy, które sobie skrobię

Projekty

Maczałem paluchy w…

  • Unowocześniony pngquantGUI & plugin
  • ImageOptim – opty­mali­zator grafik dla Mac OS X
  • gifski – najlepszy enkoder GIF
  • Slip – biblioteka JS do animowania edycji list
  • Sblam! – napisałem filtr anty­spamowy, bo nie mogę patrzeć jak spam i CAPTCHA dewastują Sieć
  • hCard Validator – weryfi­kator wizytówek na stronach
  • Atom2RSS XSLT konwertu­jące dobry format na kiepski

Trza znać

Polecam